Sociale bijdragen

Vennootschappen

 Balanstotaal
Bijdrage 2024 in EUR
Kleine ondernemingen (balanstotaal < 831.990,83 EUR)
387,34
Grote ondernemingen (balanstotaal > 831.990,83 EUR)
 967,52


Zelfstandigen

Categorie  
 
Zelfstandig hoofdberoep
van 0,00 tot 72.810,95
20,50 %
van 72.810,95 tot 107.300,30
14,16 %
boven 107.300,30
0 %
Zelfstandig bijberoep
Minder dan 1.865,45
0 %
van 1.865,45 tot 72.810,95
20,50 %
van 72.810,95 tot 107.300,30
14,16 %
boven 107.300,30
0 %

Minimumbijdrage per kwartaal:     864,15
Maximumbijdrage per kwartaal:    4.952,48

Werknemers

Werknemers 13,07 % over een niet gemaximeerd salaris. Werkgeversbijdragepercentage afhankelijk van het aantal tewerkgestelde werknemers en sector variërend van 25 tot +/- 31% direct.