Sociale bijdragen

Vennootschappen

 
EUR
Kleine ondernemingen (balanstotaal < 706.579,60 EUR)
347,50
Grote ondernemingen (balanstotaal > 706.579,60 EUR)
 868,00


Zelfstandigen

Categorie  
 
Zelfstandig hoofdberoep

van 0,00 tot 60.638,46

20,50 %
van 60.638,46 tot 89.361,89
14,16 %
boven 89.361,89
0 %
Zelfstandig bijberoep
Minder dan 1.553,57
0 %
van 1.553,57 tot 60.638,46
20,50 %
van 60.638,46 tot 89.361,89
14,16 %
boven 89.361,89
0 %

Werknemers

Werknemers 13,07 % over een niet gemaximeerd salaris. Werkgeversbijdragepercentage afhankelijk van het aantal tewerkgestelde werknemers en sector variërend van 25 tot +/- 31% direct.