Sociale bijdragen

Vennootschappen

 
EUR
Kleine ondernemingen (balanstotaal < 700.247,09 EUR)
347,50
Grote ondernemingen (balanstotaal > 700.247,09 EUR)
 868,00


Zelfstandigen

Categorie
Kwartaalbijdrage 2012
 
Zelfstandig hoofdberoep

van 0,00 tot 60.427,75

20,50 %
van 60.427,75 tot 89.051,37
14,16 %
boven 89.051,37
0 %
Zelfstandig bijberoep
Minder dan 1.548,17
0 %
van 1.548,17 tot 60.427,75
20,50 %
van 60.427,75 tot 89.051,37
14,16 %
boven 89.051,37
0 %

Werknemers

Werknemers 13,07 % over een niet gemaximeerd salaris. Werkgeversbijdragepercentage afhankelijk van het aantal tewerkgestelde werknemers en sector variërend van 25 tot +/- 31% direct.