Actua

Aandelenopties als vorm van loonoptimalisatie voor key werknemers

 

Niet alleen rekrutering van nieuw talent is tegenwoordig een heuse uitdaging, ook het behouden ervan. Om werknemers op lange termijn te binden aan het bedrijf, zijn aandelenopties een handig hulpmiddel. Key werknemers zijn deze met onmisbare ervaring, kennis, vaardigheden of certificaten.

Door middel van aandelenopties hebben werknemers het recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een vooraf bepaald tijdsbestek in te schrijven op aandelen binnen het bedrijf. Ze kunnen met andere woorden op een later tijdstip aandelen van het bedrijf kopen, terwijl de prijs ervoor al werd vastgelegd.

Er zijn verschillende voordelen van een aandelenoptieplan:

  1. De werkgever investeert duurzaam in en engageert zich tegenover zijn werknemers;
  2. Motivatie voor de werknemer om mee te werken aan de groei van het bedrijf;
  3. De werknemer krijgt een nauwere band met de aandeelhouders van het bedrijf;
  4. Aandelenopties zijn individualiseerbaar per werknemer;
  5. Aandelenopties zijn fiscaal interessant aangezien ze forfaitair belast worden op het moment van de toekenning van de optie;
  6. Werknemers bepalen zelf of en wanneer ze de toegekende opties uitoefenen.

 

Aandelenopties zijn bovendien gunstiger dan loonbonussen of winstpremies. Loonbonussen zijn onderhevig aan de zware loonkost in België, en winstpremies zijn collectief en beperkt in bedrag. Aandelenopties zijn, onder de huidige wetgeving, forfaitair belastbaar tegen achttien procent van de waarde van het onderliggende aandeel, die onder voorwaarden zelfs kan worden teruggebracht tot negen procent.

Een belangrijke kanttekening is evenwel dat er veel tijd kruipt in het maken van aandelenopties als incentive en dat het fiscale regime hieromtrent onzeker is.