Actua

we houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties inzake het regime "sloop en wederopbouw". In het kader van de begrotingsonderhandelingen deze week zouden aanzienlijke wijzigingen volgen.

Volgens de eerste berichten zou de federale regering de bestaande regeling voor sloop- en heropbouw in 32 steden en gemeenten uitbreiden naar heel het land. Echter, enkel particulieren zouden nog in aanmerking komen. Technisch zou men de maatregel enkel nog laten gelden voor de bouwheer welke de woning zal aanwenden als "enige en eigen woning". Daardoor vallen professionelen en rechtspersonen automatisch uit de boot. Op zich goed nieuws voor de private bouwheer maar onbegrijpelijk voor de professionele bouw- en vastgoedsector. De maatregel zou van kracht worden per 1 januari 2024.

Indien de maatregel in het parlement bekrachtigd zou worden, betekent dit dat sleutel-op-de-deurbedrijven, projectontwikkelaars en private investeerders compleet uit de boot vallen. 60% van de woningbouwers komt daardoor in de problemen.

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) reageert als volgt: "Door de bestaande tijdelijke btwmaatregel stop te zetten komt er op 1 januari 2024 een rechtstreekse prijsstijging van maar liefst 15%", aldus Olivier Carrette, ceo van de BVS. "Wonen in de stad wordt nóg onbetaalbaarder. Veel projectontwikkelaars zullen projecten stopzetten, met alle negatieve gevolgen van dien: tewerkstelling, behoud van stadskankers, prijsstijgingen, huurprijsstij gingen, ..."

Voorwaarden

Voor zover vandaag duidelijk. Om in de toekomst van het gunsttarief te kunnen genieten, moet de afbraak van de woning gepaard gaan met de wederopbouw. Het gebouw moet bovendien na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt worden als enige privéwoning. Ook de bouwheer dient een privépersoon te zijn. Het volstaat dat er hoofdzakelijk privégebruik is. De eigenaar kan een deel van de woning dus voor zijn beroep gebruiken, maar tweede verblijven en woningen om te verhuren komen niet in aanmerking. Bovendien mag u geen eigenaar zijn van een andere woning. Woningen waarvan u door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent, tellen daarvoor niet mee.

De bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag maximaal 200 vierkante meter bedragen en de woning moet vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven. Verhuist die toch vroeger, dan moet het belastingvoordeel voor het jaar van de verhuizing en de resterende jaren van de vijfjarige periode worden teruggestort.

Zonder twijfel zal er de komende dagen en weken meer duidelijk worden. We volgen dit op en geven u verder bericht.