Actua

Familiebedrijf: verkoop aan de kinderen vaak even aantrekkelijk als schenking

 

Sinds 1 januari 2012 kan een Vlaamse ondernemer de aandelen in zijn (Belgisch of Nederlands) familiebedrijf overdragen aan de volgende generatie tegen een tarief van 0% (in geval van schenking ) of van 3% (in geval van vererving). 
Om van deze gunstregeling te kunnen genieten moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Participatievoorwaarde: de schenker/erflater moet, al dan niet samen met zijn familie een participatie van tenminste 50% in het familiebedrijf aanhouden. Een participatie van 30% volstaat indien hij samen met één andere aandeelhouder (en zijn familie) tenminste 70% van de aandelen heeft of samen met twee andere aandeelhouders (en hun familie) tenminste 90%.
  • Activiteitsvoorwaarde: Het moet gaan om een participatie in een operationele vennootschap of om een participatie in een niet-operationele vennootschap die zelf een participatie van tenminste 30% aanhoudt in een operationele vennootschap.
  • Continuïteitsvoorwaarde: In de periode van drie jaar na de schenking of het overlijden moet aan meerdere voorwaarden worden voldaan. Het gaat onder meer om het ononderbroken verderzetten van de economische activiteit van de vennootschap.

Ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, kan aan 0% plaatsvinden. In dat geval behouden de ouders zich het recht op de dividenden.

Echter, steeds meer ondernemers (en vaak ook hun kinderen), verkiezen om hun vennootschap te verkopen aan (een vennootschap van) de kinderen. In de regel is immers dat ook onbelast. Door de lage rente is het aangaan van een krediet door de kinderen bovendien betaalbaar. De ouders op hun beurt krijgen cash en/of een vordering in handen, die dan weer geschonken kan worden aan de kinderen. Eventueel op een later moment. De opdeling tussen actieve en niet-actieve kinderen in het familiebedrijf wordt zo ook vergemakkelijkt. Bovendien, ook de vordering en de cash kan voor Nederlandse notaris aan 0% geschonken worden, onder voorwaarden.