Voorafbetalingen

  AJ 2025
Vermeerdering
9%
Vermindering op vermeerdering volgens uiterste datum van betaling
VA 1 / 10 april
12,00
VA 2 / 10 juli
10,00
VA 3 / 10 oktober
8,00
VA 4 / 20 december
6,00
Rentevoordeel of bonificatie  
Voordeel volgens uiterste datum van betaling
VA 1 / 10 april
6,00
VA 2 / 10 juli
5,00
VA 3 / 10 oktober
4,00
VA 4 / 20 december
3,00