Voorafbetalingen

  AJ 2023
Vermeerdering
6,75%
Vermindering op vermeerdering volgens uiterste datum van betaling
VA 1 / 11 april
9,00
VA 2 / 11 juli
7,50
VA 3 / 10 oktober
6,00
VA 4 / 20 december
4,50
Rentevoordeel of bonificatie  
Voordeel volgens uiterste datum van betaling
VA 1 / 11 april
1,50
VA 2 / 11 juli
1,25
VA 3 / 10 oktober
1,00
VA 4 / 20 december
0,75