Taks op effectenportefeuille

Waarde >= 500.000 EUR 0,15 %

Het Grondwettelijk Hof heeft inmiddels geoordeeld dat de taks nietig is. De vernietiging heeft echter enkel gevolgen voor de toekomst. De taks die verschuldigd is voor referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019 blijft verschuldigd.