Actua

Inkomsten verkregen via een onlineplatform worden meegedeeld aan de fiscus

 

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn dat onder DAC 7 bekend staat omgezet in Belgische wetgeving. Het doel van deze richtlijn was de automatische informatie-uitwisseling in de EU voor inkomsten gegenereerd door transacties die plaatsvinden via online platforms of marktplaatsen. Deze platforms fungeren als tussenpersonen tussen kopers en verkopers, waarbij ze een platform bieden voor het aanbieden en kopen van goederen en diensten. Deze wetgeving trad reeds in werking op 1 januari 2023.

Deze wetgeving legt dus aan exploitanten van digitale platforms nieuwe registratie- en rapporteringsverplichtingen op. Sinds 2021 was er reeds een DAC7 “light” versie. Deze werd nu uitgebreid en legt platformoperatoren vanaf 1 januari 2023 nieuwe verplichtingen op.  Of deze platformoperatoren zich nu in de EU bevinden of niet zal niet uitmaken voor de automatische uitwisseling van de gegevens met andere lidstaten.

De eerste deadline voor registratie in België is 31 maart 2023. Het niet naleven van deze nieuwe regels kan leiden tot hoge boetes van EUR 50.000 en meer, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het doel van deze registratieplicht is om toezicht te houden op de activiteiten van digitale platformen, belastingontduiking te voorkomen en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Hoewel deze regels van invloed kunnen zijn op de activiteiten van buitenlandse platformexploitanten, is het belangrijk op te merken dat ze niet in strijd zijn met het beginsel van vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. De betreffende tussenpersoon moet op vraag van de fiscus de nodige informatie bezorgen.