Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2020 AJ 2021
0 tot 13.250 0 tot 13.440 25% 
13.250 tot 23.390 13.440 tot 23.720      40%
23.390 tot 40.480 23.720 tot 41.060 45%
boven 40.480 boven 41.060 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst aanslagjaar 2021

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2021 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 tot 16.266,64 EUR  30,00%
Maximum
4.880

 

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2021

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2021 zelfstandigen met baten
 0 tot 6.210 28,7%
 6.210 tot 12.330 10%
12.330 tot 20.530 5%
boven 20.530 3%
Maximum
4.290

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2021

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2021
3% met maximum 2.580