Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2021 AJ 2022
0 tot 13.440 0 tot 13.540 25% 
13.440 tot 23.720 13.540 tot 23.900      40%
23.720 tot 41.060 23.900 tot 41.360 45%
boven 41.060 boven 41.360 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst aanslagjaar 2022

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2022 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 tot 16.400 EUR  30,00%
Maximum
4.920

 

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2022

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2022 zelfstandigen met baten
 0 tot 6.250 28,7%
 6.250 tot 12.430 10%
12.430 tot 20.680 5%
boven 20.680 3%
Maximum
4.320

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2022

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2022
3% met maximum 2.590