Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2024 AJ 2025
0 tot 15.200 0 tot 15.820 25% 
15.200 tot 26.830 15.820 tot 27.920      40%
26.830 tot 46.440 27.920 tot 48.320 45%
boven 46.440 boven 48.320 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst aanslagjaar 2025

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2025 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 t.e.m. 19.166,64 EUR  30,00%
Maximum
5.750,00

 

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2025

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2025 zelfstandigen met baten
 0 tot 7.310 28,7%
 7.310 tot 14.520 10%
14.520 tot 24.160 5%
boven 24.160 3%
Maximum
5.050

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2025

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2025
3% met maximum 3.030