Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2022 AJ 2023
0 tot 13.540 0 tot 13.870 25% 
13.540 tot 23.900 13.870 tot 24.480      40%
23.900 tot 41.360 24.480 tot 42.370 45%
boven 41.360 boven 42.370 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst aanslagjaar 2023

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2023 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 tot 16.799 EUR  30,00%
Maximum
5.040

 

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2023

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2023 zelfstandigen met baten
 0 tot 6.410 28,7%
 6.410 tot 12.730 10%
12.730 tot 21.190 5%
boven 21.190 3%
Maximum
4.430

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2023

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2023
3% met maximum 2.660