Aftrekpercentages

Restaurant- en representatiekosten

Aftrekpercentage restaurantkosten (binnen-buitenland) 69%
Aftrekpercentage representatiekosten 50%

Autokosten

Personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen
 Financierings- en mobilofoonkosten 100%
 Brandstofkosten in functie van CO2-uitstoot*
 Privé belastbaar voordeel auto 83% (verworpen uitgave van 17% effectief belast in de vennootschap)
 Andere autokosten in functie van CO2-uitstoot*

* aftrekbeperking in functie van CO2-uitstoot (t.e.m. 31/12/2019)

CO²-uitstoot diesel (g/km)
CO²-uitstoot benzine (g/km)
Aftrekpercentage
0                               0 120%
tot 60   tot 60 100%
>60 tot 105
 >60 tot 105 90%
>105 tot 115 >105 tot 125 80%
>115 tot 145  >125 tot 155 75%
>145 tot 170  >155 tot 180 70%
>170 tot 195  >180 tot 205    60%
>195  >205 50%

 

*aftrekbeperking volgens nieuwe formule (sinds 01/01/2020)

aftrek% = 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal g CO2/km)

waarbij;

- coëfficiënt = 1 voor voertuigen met een dieselmotor;
- coëfficiënt = 0,90 voor voertuigen op aardgas (met een belastbaar vermogen van minder dan 12 PK)
- coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met een andere motor (benzine/lpg/elektrisch)

 

Het aftrekpercentage bedraagt min. 50% en max. 100%.
Voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer, is de aftrek beperkt tot 40%.