Kosten eigen aan de werkgever

Autogebruik

Kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de privé-auto. 
Door de belastingdienst éénvormig gesteld op 0,3707 EUR m.i.v. 01/07/2021 t.e.m. 30/06/2022.
(T.e.m. 30/06/2021: 0,3542 EUR/km)

Forfaitaire vergoedingen kosten (EUR) 

Binnenland / dagvergoeding > 6 uur 17,75
dienstreis met nachtverblijf - logies op kosten van werknemer 133,18
Buitenland / dagvergoeding afhankelijk van het land van bestemming, vb. Nederland 93,00
Frankrijk 95,00
Duitsland 93,00
Groot-Brittannië 101,00