Kosten eigen aan de werkgever

Autogebruik

Kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de privé-auto. 
Door de belastingdienst éénvormig gesteld op 0,4170 EUR m.i.v. 01/07/2022. (voorheen: 0,3707 EUR)

Gelet op de stijgende brandstofprijzen wordt in een inhaalbeweging voorzien voor de periode maart 2022 tot juni 2022.
Daar wordt het (oude) forfait van 0,3707 EUR verhoogd tot 0,4020 EUR.

Thuiswerk

Vergoeding voor thuiswerk gesteld op 140,15 EUR per maand.
Deze vergoeding dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ...

Een extra kostenvergoeding tot 40 EUR per maand is mogelijk voor het gebruik van;

• een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR
• een privécomputer: maximum 20 EUR

 

Forfaitaire dagvergoedingen (EUR) 

Binnenland / dagvergoeding > 6 uur 17,75
dienstreis met nachtverblijf - logies op kosten van werknemer 133,18
Buitenland / dagvergoeding afhankelijk van het land van bestemming, vb. Nederland 93,00
Frankrijk 95,00
Duitsland 93,00
Groot-Brittannië 101,00