Actua

Nu denken aan uw pensioen van later

De maandbedragen van de wettelijke pensioenuitkeringen voor werknemers en zelfstandigen zijn vaak bedroevend laag.
Bovendien is er nog progressief personenbelasting over verschuldigd, weliswaar onder verrekening van een symbolische belastingvermindering voor vervangingsinkomsten. Daar wordt u constant aan herinnerd, reden waarom u wordt aangemoedigd om extra te sparen voor uw pensioenleeftijd.

Dat kan middels levensverzekeringen, pensioenspaarproducten, het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of middels uw vennootschap (of uw werkgever) in groepsverzekeringen, individuele pensioentoezeggingen,….

Vanaf uw pensionering kan u dan opgebouwde kapitalen aanspreken om uw wettelijk pensioen aan te vullen.
Aangezien de gemiddelde levensduur ook steeds langer wordt, verhoogd ook de kans dat u uw vermogen “overleeft”.
Dan is er nog de inflatiefactor; bij een pensionering op 65 jaar en gerekend met een inflatie van slechts 2%, is een verdubbeling van prijzen tegen het eind van een leven niet ondenkbaar.
Een goede financiële planning dringt zich op.


Blijf zo lang mogelijk aan de slag

U hoeft als gepensioneerde nog niet te stoppen met werken, dat is altijd een strak plan.
U kan onbeperkt (weliswaar niet onbelast) bijverdienen;

  • Indien u nog geen 65 bent, maar wel minimaal 45 jaar actief bent geweest bij aanvang van het pensioen;
  • Indien u 65 jaar of ouder bent.

 

Investeren in vastgoed loont

Vastgoed is gemiddeld genomen een stabiele inflatiebestendige investering. Verhuurt u een pand, kan u rekenen op huurinkomsten.
U houdt hierbij best rekening met periodes van leegstand en met kosten voor renovaties.
Een mogelijk alternatief is beleggen in beursgenoteerd vastgoed.

Levenslang genieten van een regelmatig stukje rente

U kan uzelf levenslang een extra inkomen bezorgen via een tak 23-lijfrente.
De lijfrenteverzekering wordt “aangekocht” door een éénmalige storting of periodieke premiebetaling.
U zou het zo kunnen plannen dat lijfrenteuitkeringen levenslang uw noodzakelijke uitgaven dekken, waarbij u ook gedeeltelijk beschermd bent tegen inflatie.
Een levenslange lijfrenteverzekering verzekert uw “langlevenrisico”.

Uw rente zal nooit neerwaarts herzien worden.
Een moderne tak 23-lijfrenteverzekering met een gegarandeerde rente is een beleggingsverzekering waarmee u zeker bent van de regelmatige storting van een gewaarborgde, vooraf bepaalde rente. Het bedrag van de levenslange gegarandeerde rente wordt berekend bij de ondertekening van het contract, op basis van uw leeftijd op dat moment en de eenmalige premie. Het rente-bedrag wordt vervolgens levenslang gewaarborgd.
Uw rente kan genieten van het groeipotentieel van de beurs, maar is niet blootgesteld aan het dalingsrisico.