Actua

Beleggen via een vennootschap doet u voortaan misschien best via een beleggingsverzekering

 

Voor vennootschappen zijn DBI-beveks een mogelijk interessante belegging omdat de meerwaarden en inkomsten vrijgesteld zijn van belasting. Het acroniem DBI staat voor “definitief belaste inkomsten”. De inkomsten die een DBI-fonds uitkeert zijn volgens de fiscus al belast en dus niet meer onderhevig aan de vennootschapsbelasting. Om een DBI-statuut te krijgen mag het fonds alleen in individuele aandelen beleggen.
Voor vennootschappen die minder risico willen lopen, zijn ze daarom minder geschikt.

De beleggingsverzekering kan een interessant alternatief zijn voor een DBI-fonds.
Via een dergelijk kapitalisatiecontract kan je onderneming het beheer toevertrouwen aan één of meer vermogensbeheerders naar keuze en volgens een gepersonaliseerde samenstelling.
Het is aldus een belegging in functie van het risicoprofiel van je vennootschap.

Een faire belasting

Een eerste voordeel van het contract is dat er geen verzekeringstaks van 4,4% van toepassing is.
De meerwaarden worden belast aan een RV van 30%, waarbij deze RV compenseerbaar is met de vennootschapsbelasting. De effectieve meerwaarde wordt pas belast op het moment van haar tegeldemaking. Eventuele waardeverminderingen zijn aftrekbaar.
Bovendien worden de meerwaarden en minwaarden binnen een contract steeds geglobaliseerd hetgeen de belastbare basis verlaagt.
Er is geen TOB (taks op beursverrichtingen) van 1,32% bij verkoop en je hebt de mogelijkheid tot arbitrage binnen het contract zonder fiscale kosten.
De vennootschap behoudt ook steeds het verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20% (als aan de voorwaarden voldaan wordt).

Negatieve rentes en inflatie

Steeds meer banken beginnen negatieve rentes (van bijv. -0,5%) toe te passen op rekeningen van vennootschappen. Uw vennootschap moet dus voortaan betalen om haar geld op een bankrekening te laten staan.
Bovendien ondergaan de reserves (bijvoorbeeld de liquidatiereserves) een inflatie van +/- 2% per jaar. Dus na 5 jaar een monetaire erosie van 9,6% en na 10 jaar van 18,3% . Om de waarde van de reserves te behouden, is het duidelijk dat ze zouden moeten geïnvesteerd worden tijdens de ‘immobilisatieperiode’ op de balans.

Eenvoudige boekhouding

De beleggingsverzekering heeft ook nog een ander voordeel.
De boeking gebeurt op niveau van het contract en niet op niveau van de onderliggende activa’s wat zorgt voor een belangrijke vereenvoudiging van de boekhouding en voor minder kosten.