Actua

Met de fiets naar het werk? Een fietsvergoeding loont!

 

Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen.

Vanaf 1 mei 2023 heeft elk personeelslid in de privésector recht op een fietsvergoeding overeenkomstig Collectieve Arbeidsovereenkomst n°164. Dit uiteraard voor zover die werknemer de fiets neemt voor (een deel van) zijn woon-werktraject. Voordien bestond er nog geen algemeen recht op een fietsvergoeding, maar dit is dus vanaf 1 mei 2023 veranderd.

Het bedrag van de vergoeding hangt af van het aantal kilometers dat de werknemer aflegt. De fietsvergoeding is tot een bepaald plafond vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding is 0,27 euro per kilometer.

Moet die fietsvergoeding nu steeds 0,27 euro / kilometer zijn?
Dat varieert, in het geval je sector een ander bedrag vastlegt, dan zal je dat bedrag moeten toepassen. Is er sectoraal niets bepaald, dan adviseren we u om maximaal 0,27 euro / km toe te kennen. Minder mag, maar geeft u meer dan verliest u het belasting- en RSZ-voordeel.