Opzeggingstermijnen arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014

Anciënniteit Duur opzegging indien ontslag door werkgever Duur opzegging indien ontslag door werknemer
 < 3 maanden      1 week  1 week
 3 en 4 mnd  3 weken   2 weken 
 4 en 5 mnd  4 weken  2 weken
 5 en 6 mnd  5 weken  2 weken
 6 en 9 mnd  6 weken  3 weken
 9 en 12 mnd  7 weken  3 weken
 12 en 15 mnd  8 weken  4 weken
 15 en 18 mnd  9 weken  4 weken
 18 en 21 mnd  10 weken  5 weken
 21 en 24 mnd  11 weken  5 weken
 2 en 3 jaar  12 weken  6 weken
 3 en 4 jaar  13 weken  6 weken
 4 en 5 jaar  15 weken  7 weken
 5 en 6 jaar  18 weken  9 weken
 6 en 7 jaar  21 weken  10 weken
 7 en 8 jaar  24 weken  12 weken
 8 en 20 jaar  3 weken extra per begonnen jaar anciënniteit  13 weken
 20 en 21 jaar  2 weken extra per begonnen jaar anciënniteit  13 weken
 vanaf 21 jaar  1 week extra per begonnen jaar anciënniteit  13 weken

Overgangsregeling voor bestaande arbeidsovereenkomsten

Voor werknemers die reeds in dienst waren voor 1 januari 2014 geldt in geval van ontslag een zogenaamd ‘kliksysteem’. Men blijft recht hebben op de opzegtermijnen die men had opgebouwd in het oude systeem (tot 31/12/2013). De termijnen die gelden in het nieuwe systeem worden hieraan ‘vastgeklikt’. 

Wanneer gaat de opzegtermijn in

De opzeggingstermijn gaat vanaf 1 januari 2014 voor iedereen in de maandag die volgt op de betekening. Het begrip betekening is daarentegen niet veranderd (3de werkdag na de verzending van de aangetekende brief of betekening bij deurwaardersexploot). Evenmin wordt afbreuk gedaan aan de specifieke regels met betrekking tot het ontslag wegens dringende reden.