Fiscale waardering van voordelen

1. Gratis bewoning pand

Ter beschikking gesteld door een rechtspersoon - voordeel bewoning
gebouwd en niet-gemeubelde terbeschikkingstelling KI x index x privédeel x 100/60 x 2
gebouwd en gemeubelde terbeschikkingstelling KI x index x privédeel x 100/60 x 2 x 5/3

 

Voordelen Verwarming EUR Elektra EUR
verwarming en elektriciteit 2019 2020 2019 2020
Leidinggevend personeel 2.030 2.060 1.010 1.030
Anderen 910 930 460 460

2. Gratis beschikking over dienstboden, huispersoneel enz.

5.950 EUR op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling. 

3. Gratis beschikking PC

- 72 EUR voor vaste PC of laptop (en randapparatuur)

- 60 EUR voor vast of mobiel internet

- 36 EUR voor tablet, smartphone of gsm

- 48 EUR voor vast of mobiel telefoonabonnement 

4. Voordeel autogebruik 

 Cataloguswaarde* x leeftijdspercentage** x CO2-percentage*** x 6/7


* voor nieuwe auto's is dit de gefactureerde waarde , inclusief BTW en opties, exclusief toegestane kortingen

* In de andere gevallen (leasing, tweedehands, … ) geldt de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier inclusief opties en BTW, exclusief toegestane kortingen.

** Op de cataloguswaarde mag een waardevermindering toegepast worden van 6% per jaar met als absolute bodem 70% van de oorspronkelijke waarde. 

Samengevat als volgt;

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde 
0 - 12 maanden  100%
13 - 24 maanden   94%
25 - 36 maanden  88%
37 - 48 maanden  82%
49 - 60 maanden  76%
vanaf 61 maanden  70%


*** Het CO2-percentage bedraagt 5,5% te vermeerderen of verminderen als volgt (onderscheid tussen diesel- en benzinemotoren - kalenderjaar 2020);

Dieselmotoren     CO2-percentage
 < 73 g/km      minimum van 4% / 1.360 EUR*
 73 g/km - 91 g/km    5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2, minder dan 91 g/km
 91 g/km - 213 g/km  5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2, meer dan 91 g/km
 > 213 g/km  maximum van 18%

 * minimum inkomstenjaar 2020 (AJ 2021)

Benzinemotoren CO2-percentage
 < 92 g/km  minimum van 4% / 1.360 EUR*
 92 g/km - 111 g/km  5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2, minder dan 111 g/km
 111 g/km - 232 g/km  5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2, meer dan 111 g/km
 > 232 g/km  maximum van 18%

* minimum inkomstenjaar 2020 (AJ 2021)


Op het voordeel alle aard voor privégebruik van de auto is de werkgever een RSZ-solidariteitsbijdrage verschuldigd in functie van de CO2 - uitstoot van de wagen.
De formule gaat als volgt en verschilt naargelang het gaat om een diesel-, dan wel benzinemotor;

 Type  CO2-uitstoot  Solidariteitsbijdrage op jaarbasis
 Benzine  gekend ((CO2-uitstoot x € 9) - 768) x 1,3078
 niet-gekend ((182 x € 9) - 768) x 1,3078 = 1.137,79
 Diesel
 
 gekend ((CO2-uitstoot x € 9) - 600) x 1,3078
 niet-gekend ((165 x € 9) - 600) x 1,3078 = 1.157,28

 

5. Debet rentevoet voor niet hypothecaire leningen zonder vaste looptijd / voorschotten in rekening-courant

Jaar waarin men over de lening heeft beschikt Debet rentevoet
2018 8,94%
2019 8,78%