Criteria publicatie jaarrekeningen

Criteria voor publicatie jaarrekeningen
A. Volledige jaarrekening
Vennootschappen die ten minste 2 criteria overschrijden*
- jaargemiddelde personeelsbestand > 50
- jaaromzet > 9.000.000 EUR
- balanstotaal > 4.500.000 EUR
B. Geconsolideerde jaarrekening
Vennootschappen die ten minste 2 criteria overschrijden*
- geconsolideerde jaaromzet > 34.000.000 EUR
- geconsolideerd balanstotaal > 17.000.000 EUR

*voor 2 opeenvolgende boekjaren