Actua

De investeringsaftrek: update

Middels de investeringsaftrek kan een onderneming een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van een investering in mindering brengen op haar belastbaar resultaat.
Dat kan de onderneming in één keer doen of gespreid in de tijd, afhankelijk van de afschrijvingsperiode van de investering.
De fiscale maatregel bestaat al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw en is sindsdien aan de tijdsgeest aangepast.
Opdat een investering kan genieten van de aftrek moet aan een aantal voorwaarden cumulatief voldaan zijn;

  • de investeerder moet een natuurlijk persoon zijn die winsten of baten behaalt of een vennootschap die wettelijk als “klein” wordt aangemerkt;
  • het moet gaan om een investering in materiële of immateriële vaste activa die over een periode van minstens drie jaar worden afgeschreven;
  • in een nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht;
  • en uitsluitend gebruikt worden voor de beroepsactiviteit in België.

Het basispercentage van de éénmalige aftrek bedraagt 8%.
Neem als voorbeeld een investering voor 25.000 EUR in 2020. Voldoet u aan de voorwaarden, kan u voor dat jaar 2.000 EUR op uw fiscaal resultaat in mindering brengen.
Ondernemingen die milieuvriendelijk investeren in onderzoek en ontwikkeling kunnen beroep doen op een éénmalige aftrek van 13,5%.
Natuurlijke personen met minder dan 20 werknemers op de loonlijst kunnen kiezen voor een gespreide aftrek van 10,5 %.
Jaarlijks kan u dat percentage dan toepassen op de afschrijving van uw investering. In ons voorbeeld is dat jaarlijks 525 EUR bij een afschrijving over vijf jaar.
Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bedraagt de gespreide aftrek 20,5%.

De derde coronawet heeft het percentage van de éénmalige aftrek opgetrokken van 18% tot 25% voor de investeringen verricht tussen 12 maart 2020 en 31 december van dat jaar.
De verhoging wordt nu uitzonderlijk verlengd voor de investeringen gedaan t.e.m. 31 december 2022.

De coronawet heeft ook in een overdracht van de aftrek voorzien.
Was het belastbaar resultaat van 2019 ontoereikend om de aftrek voor dat jaar volledig te benutten, kon die aftrek reeds overgedragen worden naar het belastingjaar 2020. Kan u de aftrek ingevolge een sterk gedaald resultaat in 2020 niet benutten, mag u voor een tweede keer overdragen naar 2021.