Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Sociale bijdragen

Vennootschappen

 
EUR
Kleine ondernemingen (balanstotaal < 667.529,12 EUR)
347,50
Grote ondernemingen (balanstotaal > 667.529,12 EUR)
 868,00


Zelfstandigen

Categorie
Kwartaalbijdrage 2019
 
Zelfstandig hoofdberoep

van 0,00 tot 59.795,61

20,50 %
van 59.795,61 tot 88.119,80
14,16 %
boven 88.119,80
0 %
Zelfstandig bijberoep
Minder dan 1.531,98
0 %
van 1.531,98 tot 59.795,61
20,50 %
van 59.795,61 tot 88.119,80
14,16 %
boven 88.119,80
0 %

Werknemers

Werknemers 13,07 % over een niet gemaximeerd salaris. Werkgeversbijdragepercentage afhankelijk van het aantal tewerkgestelde werknemers en sector variërend van 32 tot 40 % direct.
 
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 

Inkomstenschijven (gezinsinkomen - EUR) Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ)
0 tot 18.592,01 0
18.592,02 tot 21.070,96 9% op inkomen > 18.592,01
21.070,97 tot 60.161,85 223,10 + 1,3% op inkomen > 
21.070,96
boven 60.161,86 731,28

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET