Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Sociale bijdragen

Vennootschappen

 
EUR
Kleine ondernemingen (balanstotaal < 667.529,12 EUR)
347,50
Grote ondernemingen (balanstotaal > 667.529,12 EUR)
 868,00


Zelfstandigen

Categorie
Kwartaalbijdrage 2018
 
Zelfstandig hoofdberoep

van 0,00 tot 58.513,59

20,50 %
van 58.513,59 tot 86.230,52
14,16 %
boven 86.230,52
0 %
Zelfstandig bijberoep
Minder dan 1.499,13
0 %
van 1.499,13 tot 58.513,59
20,50 %
van 58.513,59 tot 86.230,52
14,16 %
boven 86.230,52
0 %

Werknemers

Werknemers 13,07 % over een niet gemaximeerd salaris. Werkgeversbijdragepercentage afhankelijk van het aantal tewerkgestelde werknemers en sector variërend van 32 tot 40 % direct.
 
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 

Inkomstenschijven (gezinsinkomen - EUR) Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ)
0 tot 18.592,01 0
18.592,02 tot 21.070,96 9% op inkomen > 18.592,01
21.070,97 tot 60.161,85 223,10 + 1,3% op inkomen > 
21.070,96
boven 60.161,86 731,28

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET