Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Registratiebelasting

 Overdracht van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

 
Vlaanderen
Wallonië / Bruss. Hoofdst. gewest
Gewoon tarief
10,00 %
12,50 %*
Bescheiden woningen en kleine landeigendommen
5,00 %
6,00 % / 12,50 %
Verkopen aan handelaars in onroerende goederen
4,00 %
5,00 % / 8,00 %
Verkopen aan sociale woningbouwmaatschappijen
6,00 %
6,00 %
Verkopen door sociale woningbouwmaatschappijen
1,50 %
0,00%**/1,50 %
Hypotheekvestiging
1,00 %
1,00%***/1,00 %
Verdeling van onroerende goed / algemeen tarief 
2,50 %
1,00 %
Verdeling van onroerend goed / naar aanleiding van echtscheiding of einde wettelijke samenwoning         1,00% 1,00 %
Inbrengen van onroerende goederen niet bestemd tot privé-bewoning (niet-nieuwe) in vennootschap (onder bepaalde voorwaarden vrijstelling mogelijk)
0,50 %
0,50 %
Verhoging statutair kapitaal
0,00 %
0,00 %

* Sinds 1 januari 2017 genieten kopers van een eigen woning in Brussel -onder bepaalde voorwaarden- van een verhoogd abattement.
Bij de aankoop van een onroerend goed, is de eerste schijf van 175.000€ vrijgesteld van registratierechten (=abattement). Dit wil zeggen dat u geen belasting betaalt op het eerste deel van het bedrag van de prijs. Dit gunstig systeem is evenwel onderworpen aan een aantal voorwaarden, die we u graag toelichten op verzoek.

* in Wallonië stijgt het tarief van 12,5% tot 15%, voor zover de verkrijger van de woning reeds minstens 33% van het eigendomsrecht of het vruchtgebruik bezit van twee of meerdere andere woningen. Daarbij is het niet van belang waar deze andere onroerende goederen gelegen zijn. Ook de in het buitenland gelegen onroerende goederen worden meegeteld. 

** In de praktijk betekent dit dat u hierop het algemeen vast recht van 25 euro betaalt.

*** 0% in Waals Gewest m.b.t. de Ecolening

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET