Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2018 AJ 2019
0 tot 11.070 0 tot 12.990 25% 
11.070 tot 12.720 - 30%
12.720 tot 21.190 12.990 tot 22.290      40%
21.190 tot 38.830 22.290 tot 39.660 45%
boven 38.830 boven 39.660 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst* aanslagjaar 2019

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2019 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 tot ...  30,00%
Maximum
4.720,00

 *onder voorbehoud van goedkeuring wetsontwerp economische relance

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2019

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2019 zelfstandigen met baten
 0 tot 6.000 28,7%
 6.000 tot 11.910 10%
11.910 tot 19.830 5%
boven 19.830 3%
Maximum
4.150

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2019

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2019
3% met maximum 2.490 

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET