Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Personenbelasting / tarief en forfaitaire beroepskosten 

 

Progressieve tarieven personenbelasting

Inkomstenschijven in Euro Percentage van de belasting
AJ 2019 AJ 2020
0 tot 12.990 0 tot 13.250 25% 
12.990 tot 22.290 13.250 tot 23.390      40%
22.290 tot 39.660 23.390 tot 40.480 45%
boven 39.660 boven 40.480 50%

 

Forfaitaire beroepskosten werknemers en zelfstandigen met winst aanslagjaar 2020

 Inkomstenschijven in Euro  Percentage beroepskosten
 
 AJ 2020 werknemers en zelfstandigen met winst*
 0 tot ...  30,00%
Maximum
4.810

 

Forfaitaire beroepskosten zelfstandigen met baten aanslagjaar 2020

Inkomstenschijven in Euro Percentage beroepskosten
AJ 2020 zelfstandigen met baten
 0 tot 6.120 28,7%
 6.120 tot 12.160 10%
12.160 tot 20.240 5%
boven 20.240 3%
Maximum
4.230

 

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleiders aanslagjaar 2020

Forfaitaire beroepskosten voor bedrijfsleiders AJ 2020
3% met maximum 2.540

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET