Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Meerwaarden op aandelen

In de vennootschapsbelasting    
Aandelen die niet voldoen aan de participatie- en taxatievoorwaarde* 29,58% (KMO's 20,40% op eerste schijf belastbare grondslag van 100.000 EUR)
Aandelen die voldoen aan de participatie- en taxatievoorwaarde, doch vervreemd worden binnen het jaar 25,50% (KMO's 20,40% op eerste schijf belastbare grondslag van 100.000 EUR)
Aandelen die voldoen aan de participatie- en taxatievoorwaarde én minstens 1 jaar in bezit  vrijstelling

*participatie- en taxatievoorwaarde = deelneming van 10% of minstens 2,5 mio EUR + normaal belast (cf. voorwaarden DBI-aftrek)

In de personenbelasting
Aandelen gerealiseerd buiten normaal beheer privévermogen 33,00%
Aandelen gerealiseerd binnen normaal beheer privévermogen vrijstelling
Verkoop aanmerkelijk belang in een in België gevestigde vennootschap aan een rechtspersoon buiten EER 16,50%
C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET