Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Kosten eigen aan de werkgever

Autogebruik

Kilometervergoeding voor zakelijk gebruik van de privé-auto. 
Door de belastingdienst éénvormig gesteld op 0,3573 EUR m.i.v. 01/07/2018 t.e.m. 30/06/2019.
(T.e.m. 30/06/2018 was het nog 0,3460 EUR/km)

Forfaitaire vergoedingen kosten (EUR) vanaf 01.09.2017

Binnenland / dagvergoeding > 8 uur* 16,73
5u - 8u --
kosteloos logies --
niet-kosteloos logies* 125,51
Buitenland / dagvergoeding afhankelijk van het land van bestemming, vb. Nederland 93,00
Frankrijk 95,00
Duitsland 93,00
Groot-Brittannië 101,00

 *Met het KB dd. 13.07.2017 (BS 19.07.2017) is vanaf 1 september 2017 het bedrag van 19,99 EUR vervangen door het lagere bedrag van 16,73 EUR (niet geïndexeerd 10 EUR) op voorwaarde dat de dienstverplaatsing minstens 6 uur duurt, en verder reikt dan 25 km van de standplaats. Wanneer de dienstverplaatsing regelmatig gebeurt, kan een maandelijkse forfaitaire vergoeding worden toegekend van maximaal 267,68 EUR (= 16,73 EUR x max. 16 dagen).
Wanneer men n.a.v. een dienstverplaatsing buiten zijn woonplaats in België moet logeren (op eigen kosten), wordt een aanvullende vergoeding van 125,51 EUR toegekend (niet geïndexeerd 75 EUR), op voorwaarde dat de dienstverplaatsing verder reikt dan 75 km. Dat bedrag vervangt vanaf 1 september het oude forfait van 45,55 EUR.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET