Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Wijziging van de overurenregeling in de horecasector

 

1. Het wettelijk kader

Dankzij de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk wordt de belastingvrijstelling voor overuren in de horecasector uitgebreid.

2. Het doel van de wet

De achterliggende idee van de uitgebreide belastingvrijstelling is de stimulatie van flexibele werktijden voor voltijdse werknemers tewerkgesteld bij een werkgever in de horecasector.

3. Het toepassingsgebied

De uitbreiding van de vrijstelling is van toepassing op werkgevers en werknemers die in hoofdzaak een activiteit uitoefenen in de horecasector, nl. zij die vallen onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité nr. 302) of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid (paritair comité nr. 322) indien de gebruiker valt onder het paritair comité van het hotelbedrijf (paritair comité nr. 302).

De wet trad in werking op 15 februari 2018.

4. De uitbreiding tot vrijwillige overuren

Dit zijn overuren die op initiatief van de werknemer en met zijn akkoord worden gepresteerd. Merk op dat de overschrijding van het uurrooster slechts mogelijks is in de mate dat de werkgever deze uren wenst te laten presteren. De vrijstelling wordt uitgebreid naar zogenoemde ‘vrijwillige’ overuren.
Indien de werkgever geen gebruik maakt van het geregistreerde kassasysteem (ook wel ‘witte kassa’ genoemd) zijn 300 ‘vrijwillige’ overuren per kalenderjaar vrijgesteld van personenbelasting.
Dit aantal vrijgestelde, ‘vrijwillige’ overuren wordt zelfs opgetrokken naar 360 overuren wanneer de werkgever in elke plaats van uitbating gebruik gemaakt van een witte kassa bij de belastingadministratie aangegeven.
Er geldt echter wel een bijkomende limiet waarbij maximaal 143 uren per periode van 4 maanden niet kunnen worden ingehaald.

5. Fiscaal - én sociaalrechtelijke vrijstelling

Naast de belastingvrijstelling geldt op de voornoemde overuren tevens een vrijstelling van gewone socialezekerheidsbijdragen. In tegenstelling tot flexi-jobs en ongeacht de aanwezigheid van een geregistreerd kassasysteem is voor deze overuren geen bijzondere werkgeversbijdrage van 25% verschuldigd. Eveneens dient voor de overuren geen overwerktoeslag te worden betaald.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET