Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Vlaams regeerakkoord en de impact op de Vlaamse fiscaliteit

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 afgerond. De finale tekst is voor het grote publiek toegankelijk gemaakt. Wat het fiscale luik betreft, stelt de Vlaamse regering in haar regeerakkoord een belangrijke Vlaamse belastinghervorming door te voeren. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

 

1. Vlaamse jobbonus

Door het invoeren van een Vlaamse jobbonus, die ervoor zorgt dat mensen met een bescheiden inkomen uit arbeid, netto in de toekomst meer zullen verdienen, beoogt de Vlaamse regering de kloof tussen werken en stempelen te vergroten.

2. Woonfiscaliteit

In de woonfiscaliteit wordt het fiscale voordeel verschoven van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit. De Vlaamse Regering stelt in het regeerakkoord de registratierechten op de aankoop van de enige, eigen woning te verlagen van 7% naar 6%. Bij een ingrijpende energetische renovatie zouden de registratierechten verminderen van 6% naar 5%.

3. Verkeersfiscaliteit

Vanaf 2021 wordt de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) ingevoerd. Vervuilende wagens worden duurder en milieuvriendelijkere goedkoper.

4. Dienstencheques

De Vlaamse Regering behoudt het systeem van dienstcheques, maar is eropuit de fiscale aftrek ervan van 30% naar 20% te verlagen.

5. Schenkingen

Wanneer een persoon roerende goederen niet-geregistreerd schenkt zonder dat daarop schenkbelasting werd geheven, en deze persoon binnen de drie jaar (de zogenaamde ‘verdachte periode) overlijdt nadat de schenking heeft plaats gevonden, dan zullen de geschonken goederen fiscaal gezien geacht worden deel uit te maken van zijn nalatenschap. De Vlaamse Regering is voornemens deze termijn van drie jaar op te trekken naar vier jaar.

6. Vriendenerfenis

De Vlaams Regering beoogt een regeling voor ‘vriendenerfenis’ te ontwerpen. Zo’n erfenis zou de bevolking de kans moeten geven een bepaald deel van hun erfenis toe te wijzen aan een verwante of niet-verwante persoon als ‘best friend’. Deze ‘best friend’ zou dan, in plaats van het hogere tarief in zijlijn, kunnen genieten van het voordeligere tarief in rechte lijn.

7. Duo-legaten

Bij een duolegaat krijgt een organisatie - meestal een goed doel - een legaat uit een testament, op voorwaarde dat het de erfbelasting van andere erfgenamen in de nalatenschap betaalt. In het regeerakkoord beoogt de Vlaamse Regering het zuivere belangeloos doel van deze legaten te herstellen en te versterken met een tariefverlaging.

8. Onroerende voorheffing

Het regeerakkoord stelt als voornemen het gewestelijk belastingkrediet voor rechtspersonen in de onroerende voorheffing te beperken tot het deel van het materieel en de outillage vanaf aanslagjaar 2020. Investeringen in nieuw materiaal en outillage daarentegen blijven vrijgesteld van onroerende voorheffing.

 

 

 

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET