Actua

Rulingaanvraag thuiswerk 

Omwille van de Corona crisis zijn heel wat bedrijven aangewezen op telewerken. Werkgevers laten hun personeel massaal van thuis uit werken in overeenstemming met de maatregelen van onze federale regering. 

Werknemers kunnen daarvoor een thuiswerkvergoeding ontvangen, die de kosten dekt van verwarming, elektriciteit, papier, bureau-inrichting, ...
Doel van de vergoeding is het dekken van specifieke kosten die normaalgezien door de werkgever gedragen zouden worden als het personeel niet thuis zou werken. In dat geval zouden die kosten ten laste van de werkgever komen. Vandaar ook dat het bedrag van de vergoeding zorgvuldig moet bepaald worden. Het is immers niet de bedoeling dat de werknemer hier extra belasting over moet betalen. 

Verwacht wordt dat bedrijven hier massaal een aanvraag voor zullen indienen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen. 
Om hieraan tegemoet te komen, heeft de rulingdienst inmiddels een standaardaanvraag opgesteld voor bedrijven. 
U vindt de link hier. 

Voor alle werknemers kan eenzelfde bedrag worden toegekend van maximaal 126,94 EUR per maand.