Actua

Preventiemaatregelen COVID 19 op de werkvloer

 

Werkgevers zullen ervoor moeten zorgen dat, ingeval telewerk niet mogelijk is, de werkplek op zodanige wijze georganiseerd is dat de verdere verspreiding van het coronavirus wordt tegengehouden. 

Het virus wordt beschouwd als een arbeidsrisico waartegen de werknemers moeten beschermd worden.

De federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) stelt daarom een controlelijst ter beschikking van alle werkgevers teneinde hun eigen organisatie te onderwerpen aan een zelfcontrole. U vindt de checklist hier