Actua

Pas op met de (nieuwe) alarmbelprocedure in Coronatijden

 

Besloten vennootschappen die in financiële moeilijkheden terecht komen, zijn genoodzaakt om in bepaalde omstandigheden de zogenaamde “alarmbelprocedure” toe te passen.

Deze alarmbelprocedure veronderstelt dat het bestuursorgaan van de vennootschap de aandeelhouders (i) samenroept om (ii) zo te beraadslagen over de toekomst van de vennootschap. Deze vergadering moet plaatsvinden binnen een termijn van twee maanden nadat het bestuursorgaan kennis krijgt van de financiële moeilijkheden.

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor dat er financiële moeilijkheden zijn van zodra er kan worden vastgesteld dat de vennootschap niet meer in staat zal zijn om gedurende twaalf opeenvolgende maanden haar schulden (of onkosten) te voldoen.

Ook wanneer het zogenaamde “netto-actief” van de vennootschap negatief dreigt te worden, bevindt de vennootschap zich in financiële moeilijkheden en moet de alarmbelprocedure worden toegepast.

Met “netto-actief” wordt verwezen naar de boekwaarde van de activabestanddelen van de vennootschap verminderd met de openstaande schulden en eventuele voorzieningen.

Als uw vennootschap deze alarmbelprocedure moet toepassen, bijvoorbeeld omwille van de tijdelijke gevolgen van de lopende corona-crisis, dan moeten hier schriftelijke notulen over worden opgesteld die aantonen dat er effectief werd vergaderd over de moeilijkheden en dit binnen de wettelijke termijn van twee maanden.

Van zodra een vergadering heeft plaatsgevonden, is een nieuwe vergadering voor dezelfde redenen in de komende twaalf maanden dan niet meer verplicht. U zit dan gelijk goed.

Als uw vennootschap de alarmbelprocedure niet naleeft op een moment waarop zij zich wel in financiële moeilijkheden bevindt, loopt het bestuursorgaan een aanzienlijk aansprakelijkheidsrisico. Zo zullen de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alle schade die derden (zijnde: schuldeisers) hebben geleden. Het niet toepassen van een alarmbelprocedure zal dan gezien worden als een fout die de schade heeft veroorzaakt.

Het is dus zaak om ook in deze coronatijden, de financiële toestand van uw vennootschap nauwgezet te monitoren.
Weet ook dat het nieuwe Wetboek in principe toestaat dat vergadering tussen aandeelhouders in bepaalde gevallen via elektronische communicatiemiddelen mogen verlopen zodat u geheel in overeenstemming met de social distancing-regels uw alarmbelvergadering kan organiseren.

U dient wel steeds na te gaan of een en ander in overeenstemming met de statuten van uw vennootschap verloopt.

Aarzel niet om onze diensten te contacteren indien wij u moeten bijstaan bij het doorlopen van de alarmbelprocedure.