Actua

Maatregelen op gebied van erfbelasting als gevolg van de coronacrisis

 

1. Termijnverlenging aangifte van nalatenschap

Door de coronacrisis waarmee België geconfronteerd wordt, voorziet de Vlaamse Belastingdienst als algemene maatregel een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Op dit ogenblik hanteert de Vlaamse Belastingdienst 31 juli 2020 als referentiepunt.

Deze termijnverlenging van twee maanden is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode (vanaf 13 maart 2020) én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode. Momenteel geldt voor de deadline van een aangifte nalatenschap een algemene termijnverlenging tot en met 30 september 2020. Het uitstel wordt automatisch toegekend en moet niet aangevraagd worden.

Voorbeeld 
De termijn om een aangifte nalatenschap in te dienen verstrijkt op 29 maart 2020. De erfgenamen hebben op dit ogenblik de tijd om hun aangifte nalatenschap in te dienen t.e.m. 30 september 2020. Indien de aangifte wordt ingediend binnen deze termijn zal geen belastingverhoging worden opgelegd voor laattijdige aangifte.

2. Tijdelijke afwijking waardering beursgenoteerde effecten in aangifte nalatenschap

Ook neemt de Vlaamse wetgever tijdelijke maatregelen op het gebied van beursgenoteerde effecten.

Voor de waardering van beursgenoteerde effecten kunnen de erfgenamen in principe kiezen uit de beurswaarde op datum van overlijden, de beurswaarde op datum van één maand of twee maanden na het overlijden. Door de coronacrisis zijn de beurzen fors gedaald en bestaat de kans dat beursgenoteerde effecten niet aan hun reële waarde worden aangegeven in de aangifte nalatenschap. Zo kan de waarde van de effecten onvoldoende zijn om de verschuldigde erfbelasting te voldoen.

De Vlaamse Codex voorziet daarom tijdelijk in een vierde waarderingsogenblik: de slotkoers drie maanden na het overlijden.
Deze vierde optie bestaat voor overlijdens in België vanaf 13 november 2019 t.e.m. 30 september 2020. Voor een overlijden in de EER geldt een startdatum van 13 oktober 2019, terwijl voor een overlijden buiten de EER (bv. Canada) een startdatum van 13 september 2019 geldt.

Het waarderingsogenblik moet wel gekozen worden voor alle effecten. Bij het indienen van de aangifte van nalatenschap maken de erfgenamen de keuze voor één van de vier mogelijke waarderingsmomenten.

Voor de aangifte nalatenschap die al ingediend is en waarvan de oorspronkelijke aangiftetermijn verstreken is tussen 13 maart en 21 april 2020 kunnen de erfgenamen van een overlijden in België toch nog kiezen voor de slotkoers drie maanden na het overlijden. In dit geval moeten de erfgenamen een nieuwe wijzigende aangifte indienen bij de Vlaamse Belastingdienst, waarin zij hun keuze aanpassen en dit binnen de vier maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke aangiftetermijn.