Actua

Het nieuwe Vlaamse beschermingsmechanisme

 

Het Covid-19-virus blijft ons leven beïnvloeden. Op geregelde tijdstippen worden allerhande maatregelen verstrengd en vervolgens weer versoepeld. Hoewel de meeste ondernemingen inmiddels de draad weer konden oppikken, blijft het in bepaalde sectoren (zoals bijvoorbeeld de cultuur- en evenementensector) nog steeds wachten op het moment waarop men terug volop aan de slag kan. De Vlaamse regering heeft dan ook een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen om de getroffen ondernemingen financieel te ondersteunen: het Vlaams beschermingsmechanisme.

Ondernemingen die als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen, opgelegd bij beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, te kampen hebben met een forse omzetvermindering, kunnen voor de maanden augustus en september een beroep doen op het beschermingsmechanisme. Net zoals bij eerdere premies is er sprake van een forse omzetvermindering indien deze in de periode van 1 augustus tot 30 september meer bedraagt dan 60 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bovendien moet de onderneming uiterlijk op 24 augustus 2020 terug geopend zijn (zo niet wordt de steun gehalveerd). Ook ondernemingen die in de genoemde periode (opnieuw) verplicht werden te sluiten, komen in aanmerking voor steun. De onderneming dient in ieder geval onder het toepassingsgebied van de eerder aangekondigde Corona hinderpremie of Corona compensatiepremie te vallen. Holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen worden op hun beurt uitgesloten van het beschermingsmechanisme.

De precieze omvang van de steun wordt, in tegenstelling tot de eerdere forfaitaire steunmaatregelen, bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Het steunbedrag bedraagt 7,5 procent van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat percentage werd bekomen door uit te gaan van een gemiddelde vaste kost van 15 procent ten aanzien van de gerealiseerde omzet. Daarvan wordt de helft vervolgens gesubsidieerd door de Vlaamse regering, met een maximum van 15.000 euro.

Voorts gelden nog een aantal bijkomende voorwaarden. Zo wordt het bedrag van deze nieuwe maatregel gehalveerd indien de onderneming minder dagen geopend is dan in de periode tussen 1 augustus en 30 september 2019. Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden en traiteurszaken kunnen enkel een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een zogenoemde witte kassa.

Steun in het kader van het Vlaamse beschermingsmechanisme kan logischerwijze pas na 30 september (online) worden aangevraagd. Ondernemingen die vanaf 29 juli verplicht werden te sluiten vanaf 29 juli 2020 omwille van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, dan wel door de bevoegde autoriteiten (bv. de maatregelen genomen door de gouverneurs) kunnen een voorschot van 2.000 EUR aanvragen.