Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Effectentaks - 'opt-in' een goed idee?

Bent u in België woonachtig, en heeft u wereldwijd effectenrekeningen die samen een waarde van € 500.000 overstijgen, dan is de effectentaks mogelijks voor u relevant.
Belgische banken zullen de taks van 0,15% begin december 2018 automatisch aan de bron inhouden via uw effectenrekening wanneer de gemiddelde waarde van de betrokken effecten bij de betrokken Belgische bank minstens € 500.000 bedraagt.
Bent u samen met uw partner titularis, dan gaat het over minstens € 1.000.000,00.
Ook kunt u uw Belgische bank vóór 30 november 2018 vragen om de taks automatisch in te houden wanneer de waarde bij al uw (Belgische en buitenlandse) banken in totaal meer dan € 500.000,00 bedraagt.
Normaliter hebben uw Belgische banken u deze vraag reeds gesteld.
Het betreft een ‘opt-in’ regeling.

Let op: u bent nooit verplicht om voor de opt-in te kiezen.
Maar doet u dit niet en bent u wel effectentaks verschuldigd, dan bent u verplicht om zelf aangifte te doen en de taks te betalen voor de rekeningen waarvoor de opt-in werd aangeboden. Allicht dient deze aangifte ingediend te worden uiterlijk juli 2019.
De precieze modaliteiten van de aangifte zijn vandaag nog niet bekend.

Ondertussen werd een vernietigingsberoep ingesteld tegen de effectentaks bij het Grondwettelijk hof. De kritiek op de nieuwe taks ligt voor de hand. In de eerste plaats kan de vraag gesteld worden of er een objectief onderscheid gemaakt kan worden tussen de bezitter van € 499.999,99 en € 500.000,01 op effectenrekeningen? Voor de effectentaks is het in elk geval een wereld van verschil. Daarenboven geldt die effectentaks niet voor aandelen op naam, maar alleen op klassieke effectenrekeningen. Ten slotte is de wet alleen van toepassing op natuurlijke personen. Ook de Raad van State had zich, bij het doorlopen van de wettelijke procedure voor de totstandkoming tot wet, erg kritisch uitgesproken op het wetsontwerp van de effectentaks.
Indien het Grondwettelijk Hof tot het besluit zou komen dat de nieuwe taks vernietigd moet worden, omwille van een ongefundeerde discriminatie, dan ontspringt u mogelijks de dans. Echter, het staat het Grondwettelijk Hof vrij om te bepalen dat de uitvoering van haar arresten (vernietiging) slechts gelden voor de toekomst, en niet voor het verleden. Daarenboven, heeft u een buitenlandse effectenrekening, dan moet u sowieso toch een aangifte indienen, en wint u slechts zeer beperkt aan efficiëntie door in België voor de opt-in te opteren.
Daarom dat het zinvol kan zijn om niet te opteren voor de ‘opt-in’ regeling.
Immers, mogelijks is een positief vernietigingsarrest voorhanden, vooraleer we de aangifte in de effectentaks midden volgend jaar moeten indienen. Komt dat arrest er niet, of niet op tijd, dan kan u nog altijd, zonder verhoging, een aangifte indienen en de taks betalen.

Moest u nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET