Actua

Btw-hervorming / (para-) medische beroepen


Met ingang van 1 januari 2016 werd het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging op een diepgaande wijze aangepast.

Om enerzijds misbruiken te vermijden en anderzijds door gebrek aan overheidscontrole werd de toepassing van de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen afhankelijk gesteld van de erkenning en reglementering als zijnde een paramedisch beroep. De verstrekte diensten moesten eveneens opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur om vrijstelling te genieten.

Aangezien osteopaten en chiropractors, die niet de hoedanigheid hebben van arts of kinesitherapeut, niet beoogd werden door die bepaling, worden hun diensten in principe belast.

Hier knelde het schoentje.
Het Grondwettelijk Hof werd door verschillende beroepsverenigingen verzocht deze wetsbepaling te vernietigen.
In kader van het voorliggende dispuut stelde het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie.
Volgens het Europese Hof van Justitie dient de btw-vrijstelling ook te gelden voor niet-gereglementeerde paramedische beroepen als de kwaliteit van de zorg gegarandeerd is.
Een erkenning en reglementering door een lidstaat is daarmee geen noodzakelijke voorwaarde.

Op basis van deze uitspraak vernietigde het Grondwettelijk Hof op 5 december 2019 de aangevochten wetswijziging voor zover zij geen btw-vrijstelling verleent voor diensten van chiropraxie en osteopathie die worden verstrekt door niet-erkende beroepsgroepen.

In afwachting van een nieuw wettelijk kader liet de btw-administratie in de tussentijd weten dat chiropractors en osteopaten sinds 1 oktober 2019 voorlopig de keuze hebben om hun diensten al dan niet vrij te stellen van btw.

De bal ligt daarmee in het kamp van de Belgische wetgever die de regelgeving op dit punt moet aanpassen.
Hoe de wetgever invulling zal geven aan de noodzakelijk beroepskwalificatie valt nog af te wachten.
Het wetsontwerp ligt bij de Raad van State ter beoordeling.