Actua

Autofiscaliteit voor vennootschappen vanaf 01/01/2020: Praktische toepassingen

 

Zoals gebleken uit een eerdere nieuwbrief, heeft het nieuwe WVV heel wat verandering teweeggebracht in de wereld van de autofiscaliteit. Hierna volgt een korte herhaling van de kernpunten en een paar praktische voorbeelden.
De grootste aanpassing die het WVV heeft aangebracht is zonder meer de creatie van een nieuwe formule om het fiscaal aftrekpercentage te berekenen:

Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt)

De coëfficiënt hang af van het type brandstof:

  • Dieselmotor = 1
  • Benzine & LPG = 0.95
  • Aardgas = 0.9

Met daarbij een minimum aftrekpercentage van 50% en een maximum aftrekpercentage van 100%.Voor wagens met een CO2-uitstoot van 200 of meer zal het aftrekpercentage echter forfaitair op 40% worden gezet.

Belangrijk om op te merken is dat ook de brandstofkosten voortaan de aftrekpercentages van de desbetreffende wagens zullen volgen en dus niet meer forfaitair aan 25% worden verworpen.
In de praktijk betekent dit voor de meeste wagens vanaf 01.01.2020 een achteruitgang qua fiscale aftrekbaarheid.

- - - - - - 


Bijvoorbeeld

een Porsche 911 met een uitstoot van 222gr en benzinemotor die voorheen voor 50% aftrekbaar was, zal volgens de nieuwe formule (meer bepaald de uitzondering voor wagens boven 200gr uitstoot) 40% aftrekbaar blijken.

Per uitzondering zullen er sommige wagens een (beperkt) voordeel halen uit de nieuwe formule.


Neem een hybride Volvo XC60 (geen valse hybride!) met een uitstoot van 40gr en een dieselmotor, die voorheen al voor 100% aftrekbaar, maar de brandstofkosten waren forfaitair slechts voor 75% aftrekbaar. Volgens de nieuwe formule zullen nu alle kosten voor deze wagen, daarbij ook de brandstofkosten, voor 100% aftrekbaar zijn.

- - - - - - 

De grootste verliezers zijn hier ongetwijfeld de elektrische/hybride wagens. Elektrische wagens konden namelijk voorheen genieten van een aftrek van maar liefst 120%. Gelet op de nieuwe maximumgrens van 100% is dit niet meer mogelijk na 01.01.2020.
Ook hybride wagens kon men vaak voor 100% aftrekken wanneer hun CO2-uitstoot maximaal 60gr bedroeg.
Door de nieuwe formule zullen zulke wagens nog slechts voor circa 90% aftrekbaar zijn.

Wat dit betreft moeten wij een belangrijke kanttekening maken inzake de zogenaamde ‘valse hybrides’. Dit betreft plug-in wagens die worden aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 en die onvoldoende zijn uitgerust met elektrische batterijen ten opzichte van het wagengewicht. Zulke wagens mogen namelijk in de nieuwe formule niet hun gecombineerde CO2-uitstoot invullen, maar dienen enkel te kijken naar de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor, waardoor zij veelal slechts 40-50% aftrekbaar blijken.

Voorlopig bestaat er echter een overgangsregimes voor deze wagens voor zover zij werden aangekocht, geleased of gehuurd voor 1 januari 2018. Zij mogen nog steeds hun gecombineerde CO2-uitstoot hanteren.

Maar wat als nu de leasingtermijn afloopt en je wenst over te gaan tot het lichten van de aankoopoptie op deze wagen. Vervalt dan het overgangsregime en worden zij aldus als valse hybrides gezien of mag je toch blijvend teruggrijpen naar de originele datum van het leasingcontract? De Minister van Financiën heeft gelukkig op dit punt duidelijkheid gebracht: indien de aankoopoptie wordt gelicht door dezelfde vennootschap als diegene die leasing of renting overeenkomst heeft afgesloten, dan blijft de initiële datum (van leasing/renting) gelden.