Actua

Autofiscaliteit anno 2022 en volgende jaren: stand van zaken

 

Door de vergroeningswet van 2021 zal de fiscale aftrekbaarheid voor hybride en fossiele brandstofwagens gaandeweg afgebouwd worden. Ook elektrische wagens, die momenteel voor 100% aftrekbaar zijn, zullen vanaf 2027 stapsgewijs minder fiscaal aftrekbaar worden.
Twee tijdstippen zijn van belang, namelijk 1 juli 2023 en 1 januari 2026. De aanschaffingsdatum zal doorslaggevend zijn voor de toe te passen aftrekbaarheidsregels op uw bedrijfswagen.

 

1. Fiscale aftrekbaarheid

 

1.1. Aankoop wagen tot en met 30/06/2023

 

Sinds aanslagjaar 2021 verbonden met een boekjaar dat ten vroegste gestart is op 01.01.2020, wordt het aftrekbare percentage berekend op basis van de gramformule met uitzondering van bepaalde autokosten. Het aftrekpercentage wordt concreet op volgende wijze berekend;

 

 

aftrek% = 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal g CO2/km)

waarbij;

  • coëfficiënt = 1 voor voertuigen met een dieselmotor;
  • coëfficiënt = 0,90 voor voertuigen op aardgas 
  • coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met een andere motor (benzine/lpg/elektrisch)

 

Het aftrekpercentage bedraagt min. 50% en max. 100%. Voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer, is de aftrek beperkt tot 40%.
Opgelet met zogenaamde “fake” hybrides, dit zijn oplaadbare plug-in hybridevoertuigen met een externe voedingsbron. 
Er is sprake van een “fake” hybride wagen als de energiecapaciteit van de batterij < 0,5 kWh per 100 kg van het voertuiggewicht OF de CO₂-uitstoot ≥ 50g/km is. In dit geval wordt de CO₂ -uitstoot van de ‘klassieke versie’ (niet-hybride) van de hybride wagen gebruikt als referentie.
Indien er geen klassieke versie bestaat, dan wordt de CO₂-uitstoot van de hybride versie met 2,5 vermenigvuldigd.
De overheid heeft daartoe zelf een lijst opgesteld die regelmatig geüpdatet wordt. U vindt de lijst hier

De huidige gramformule blijft van toepassing voor elke aankoop, leasing of huur vóór 1 juli 2023, dit zowel voor nieuwe wagens of tweedehandswagens, full hybrides en plug-in hybrides, elektrische en fossiele brandstofwagens alsook voor ‘valse’ lichte vrachtwagens.

Let op! Een uitzondering geldt voor de fossiele brandstofkosten van plug-in hybrides aangeschaft tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023. Die zullen slechts ten belope van 50% aftrekbaar zijn en wijken dus af van de uitkomst van de gramformule. 

 

1.2. Aankoop wagen vanaf 01/07/2023 tot en met 31/12/2025

 

In deze fase blijven de autokosten van voertuigen aangekocht vóór 1 juli 2023 volgens de huidige regeling aftrekbaar (zie punt 1.1.).

Het fiscaal aftrekbare percentage van kosten m.b.t. voertuigen aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 daarentegen zal langzamerhand uitdoven. Vanaf 2025 (aanslagjaar 2026) zullen de aftrekregels strenger worden om vanaf 2028 (aanslagjaar 2029) volledig te verdwijnen.

Een overzicht van de ingevoerde onder- en bovengrens, voor auto's aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025;

 

Aanslagjaar (inkomstenjaar) Aftrekpercentage
2024 (2023) min. 50% - max. 100%
2025 (2024) min. 50% - max. 100%
2026 (2025) geen min. - max.  75%
2027 (2026) geen min. - max.  50%
2028 (2027) geen min. - max.  25%
2029 (2028) 0% 

 

1.3. Aankoop wagen vanaf 01/01/2026

 

Bij de aankoop van een wagen vanaf 1 januari 2026 zal er geen aftrekbaarheid meer mogelijk zijn .
Voorheen aangekochte wagens blijven aftrekbaar, tenzij de aankoop gebeurde tussen 1 januari 2023 en 31 december 2025 en door de uitdoofregeling vanaf 2028 niet meer aftrekbaar zullen zijn.

Enkel aangekochte koolstofvrije emissiewagens zoals elektrische of op waterstof draaiende wagens blijven dan nog als enige aftrekbaar. Het aftrekpercentage is afhankelijk van het jaar waarin de wagen is aangekocht.

Hieronder vindt u een overzicht van de afbouwende percentages voor koolstofvrije emissiewagens;

 

Jaar van aanschaf aftrekpercentage
2026 100%
2027 95%
2028 90%
2029 82,50%
2030  75%
2031 e.v.  67,50%

 

2. Voordeel alle aard

 

Indien een vennootschap een personenwagen ter beschikking stelt aan zijn bedrijfsleider (werknemer), waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat een belastbaar voordeel alle aard dat aan personenbelasting en sociale bijdragen is onderworpen.


De formule om het voordeel van alle aard voor het privaat gebruik van een bedrijfswagen (personenwagen) te berekenen, luidt als volgt:


cataloguswaarde x leeftijdscoëfficiënt x 6/7 x CO₂-percentage


Voor hybride wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018 geldt voor de berekeningsformule van het voordeel alle aard uit het privégebruik van hybride wagens dezelfde CO₂-waardebepaling als bij de bepaling van de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting.

De leeftijdscoëfficiënt evolueert als volgt;

 

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig  In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde 
0 - 12 maanden 100%
13 - 24 maanden  94%
25 - 36 maanden  88%
37 - 48 maanden  82%
49 - 60 maanden  76%
vanaf 61 maanden  70%

 

Het CO2-percentage (inkomstenjaar 2022) wordt als volgt berekend;

 

dieselmotoren  CO2-percentage
< 60 g/km min. 4% / 1.400 EUR
60 g/km - 75 g/km 5,5% - 0,1 % per 1 g/km CO2 minder dan 75 g/km
75 g/km - 200 g/km 5,5% + 0,1 % per 1 g/km CO2 meer dan 75 g/km
> 200 g/km max. 18%

 

 

benzinemotoren  CO2-percentage
< 76 g/km min. 4% / 1.400 EUR
76 g/km - 91 g/km 5,5% - 0,1 % per 1 g/km CO2 minder dan 91 g/km
91 g/km - 216 g/km 5,5% + 0,1 % per 1 g/km CO2 meer dan 91 g/km
> 216 g/km max. 18%

 

3. Verworpen uitgaven

 

De vennootschap moet een bijkomende verworpen uitgave opnemen gelijk aan 17% of 40% van het voordeel alle aard uit het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde firmawagen.

Sinds 01.01.2017 wordt deze verworpen uitgave berekend op het voordeel alle aard zonder dat dit mag verminderd worden met een eventuele persoonlijke bijdrage van de genieter. Zelfs indien de genieter minstens een bijdrage betaalt die gelijk is aan het voordeelbedrag, moet deze verworpen uitgave gelijk aan 17% of 40% van het voordeel toch nog aangegeven worden.

Het tarief van 17% wordt uitsluitend toegepast wanneer de kosten, die door de vennootschap ten laste zijn genomen, niet de brandstofkosten omvatten die betrekking hebben op het persoonlijk gebruik van dat voertuig.

Het tarief van 40% moet worden toegepast wanneer de brandstofkosten die betrekking hebben op het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen, geheel of gedeeltelijk, door de vennootschap ten laste zijn genomen.

 

Heeft u een concreet model voor ogen of wilt u een vergelijk maken met een reeds aangekocht model, aarzel niet ons te contacteren.
B&R assisteert u graag bij het maken van een berekening, zodoende u een gefundeerde beslissing kan nemen.