Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Woning van de vennootschap? Hof van beroep niet akkoord met forfaitair voordeel van fiscus.

 

Wanneer u woont in een woning die eigendom is van uw vennootschap, dan wordt u hier normaal gezien op belast in de personenbelasting, een zogenaamd ‘voordeel van alle aard’.

Het voordeel is forfaitair bepaald en de laatste jaren een punt van felle discussie geweest. Onder de regering Di-Rupo werd de forfaitaire formule voor de berekening van het voordeel immers aangepast, waardoor het aan te geven voordeel… en dus de te betalen belasting… in de meeste gevallen bijna verdubbelde.

Een voorbeeld: uw vennootschap stelt u een tweede verblijf aan de kust ter beschikking. Dit tweede verblijf heeft een niet-gerevaloriseerd KI van 2.500 EUR. Dit levert over het inkomstenjaar 2015 een aan te geven voordeel van 45.000 EUR. Dit voordeel wordt dan belast in de personenbelasting aan een tarief tot 50%.

Het Hof van Beroep te Gent haalt de nieuwe (dure) formule voor de berekening van het voordeel nu onderuit. Immers, het voordeel wordt anders (en goedkoper) berekend afhankelijk van het feit of het een eenmanszaak is die de woning ter beschikking stelt of een vennootschap. Dat vindt het Hof van Beroep een discriminatie, het voordeel voor de ontvanger (gebruik van de woning) is immers hetzelfde. De door de fiscus opgelegde berekeningsmethode mag daarom niet gebruikt worden, stelt het hof.

Een zwaluw maakt evident de lente niet.
Gelet op het belang van dit arrest, is het te verwachten dat de fiscus cassatieberoep zal aantekenen. De fiscus heeft immers al aangegeven het arrest “zeer grondig” te bestuderen. Het Hof van Cassatie zal zich dan allicht finaal uitspreken over de zaak, maar dat kan dan nog wel enkele jaren duren. Tenzij de wetgever ingrijpt is er dus in tussentijd juridische onzekerheid over het voordeel…

Praktisch zou men nu de formule die de fiscus opdringt kunnen verwerpen in de komende aangifte personenbelasting en de goedkopere formule die men gebruikt voor de eenmanszaak kunnen gebruiken, maar dan zou de fiscus allicht de aangifte toch eigenhandig aanpassen via een lange administratieve procedure. Een alternatief is het aangeven van het ‘oude’ voordeel, en ten bezwarende titel bezwaar indienen m.b.t. het punt van de waardering van het voordeel bewoning. In afwachting van de verdere evolutie in de rechtspraak kan het eventueel teveel betaalde dan teruggevorderd worden. De termijn om bezwaar aan te tekenen is 6 maanden na het ontvangen van het aanslagbiljet.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET