Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Maatschap schenken met voorbehoud van vruchtgebruik – schenking zonder registratie kan nog tot 1 juni

 

Vlabel heeft zaterdag 27 april jl. in de krant De Tijd medegedeeld dat het tot 31 mei 2017 nog mogelijk is om delen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken voor buitenlandse (Nederlandse of Zwitserse) notaris, zonder registratie in België. Het gaat om een bevestiging na het wederom (voor de vijfde keer) aanpassen van standpunt 15004 inzake de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik en gesplitste aankoop. Vanaf 1 juni kan dit enkel nog met betaling van 3% of 7% registratierechten. https://belastingen.vlaanderen.be/sp-15004-gesplitste-aankoop-of-inschrijvingen-vruchtgebruik-%E2%80%93-blote-eigendom-tegenbewijs

Waarover gaat het: burgerlijke maatschappen die in hun vermogen effecten of geldbeleggingen bezitten. Indien de schenking geschiedt vóór 1 juni 2017 zal deze schenking niet beschouwd worden als een gesplitste inschrijving in de zin van art. 2.7.1.0.7 VCF en geen aanleiding geven tot de heffing van erfbelasting bij het overlijden van de schenker-vruchtgebruiker. Toch wanneer de schenker nog drie jaar overleeft na de schenking.

Heeft u een bestaande burgerlijke maatschap en wenst u nog bijstortingen te doen zonder betaling van schenkbelasting. Dit kan dan nog tot 1 juni. Nadien kan een bijstorting met schenking evident ook nog, doch dan wel met 3% schenkbelasting.

Voor een goed begrip, een schenking in volle eigendom van de maatschap met bepaalde voorwaarden kan nog altijd, ook niet geregistreerd en ook na 1 juni. Maar… voor bestaande planningen is verdergaan op het ingezette pad (VG/BE) altijd fijn en eenvoudig.

Elke bestaande planning moet ook worden nagekeken. De incorporatie van reserves binnen de maatschap (niet uitkeren vruchten maatschap aan de vruchtgebruikers) wordt ook behandeld in het standpunt.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET