Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Hervorming registratiebelasting gezinswoning

 

 1. Huidige regelgeving

Momenteel geldt als standaardtarief voor de registratiebelasting op de aankoop van de gezinswoning een tarief van 10% (groot beschrijf).
De registratiebelasting kan echter, mits de vereiste voorwaarden voldaan zijn, dalen d.m.v. diverse gunstregimes. Hieronder worden kort de belangrijkste toegelicht;

 

1.1. Vrijstelling – Abattement en bij-abattement

 

Gewoon abattement en bij-abattement zijn de meest voorkomende vrijstellingen (verminderingen van het bedrag waarop de registratiebelasting berekend wordt).

Via het gewoon abattement wordt een bedrag ad. 15.000 EUR vrijgesteld van registratiebelasting waardoor een effectieve fiscale besparing ad. 1.500 EUR (750 EUR in geval van klein beschrijf) wordt gerealiseerd.

Via bij-abattement wordt daarenboven een bedrag ad. 10.000 EUR (20.000 EUR in geval van klein beschrijf) tevens vrijgesteld van registratiebelasting. De effectieve fiscale besparing bedraagt bijgevolg 1.000 EUR (2.000 EUR in geval van klein beschrijf).

 

1.2. Vermindering klein beschrijf

 

De gekendste vermindering zal ongetwijfeld het klein beschrijf zijn.
Op basis van deze vermindering wordt een tarief van 5% (i.p.v. 10%) toegepast indien het kadastraal inkomen van het onroerend goed voldoende laag is (grensbedrag van 745 EUR).

 

1.3. Vermindering - meeneembaarheid

 

De meeneembaarheid is een vermindering waarbij de registratiebelasting die men betaalde voor de ‘oude’ woning in mindering mag brengen van de registratiebelasting die verschuldigd is op de ‘nieuwe’ woning.

 

1.4. Vermindering aankopen door beroepsverkoper

 

Zogenaamde beroepsverkopers kunnen voor hun aankopen van onroerend goed genieten van een verminderd tarief van 4%.

 

2. Nieuwe regelgeving

 

2.1. Tarief van 10 of 5% naar 7%

 

Het tarief voor de aankoop van een gezinswoning (voor de beoordeling hiervan wordt gekeken naar voorwaarden van gewoon abattement) wordt standaard 7% (i.p.v. 10% of 5%).

 

2.2. Renovatie

 

Voert men binnen de vijf jaar een volledige vervanging van de verwarming, koeling, luchtcirculatie, … uit én (na)isoleert men de ‘buitenschil’ voor minstens 75% (zgn. Energetische Renovatie) dan daalt het tarief van de registratiebelasting van 7 naar 6%. 

 

2.3. Vrijstellingen en verminderingen

 

Zowel het gewoon abattement als het bij-abattement worden afgeschaft.
Is de woning een ‘bescheiden’ woning (aankoopprijs van minder dan 200.000 EUR) dan is de eerste 80.000 EUR wel vrijgesteld van registratiebelasting.

In tegenstelling tot het abattement blijft de meeneembaarheid wel van toepassing en zal het plafondbedrag (12.500 EUR) voortaan geïndexeerd worden.

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET