Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Dan toch een belastingkrediet voor Franse dividenden...

 

Een dividend dat wordt uitgekeerd door een Franse vennootschap aan een Belgisch fiscaal inwoner–natuurlijk persoon ondergaat zowel Franse, als Belgische bronheffing. Nu, al verschillende jaren is er kritiek op deze wijze van taxatie. Uit het dubbelbelastingverdrag blijkt dat België onterecht dubbel belast, maar onze belastingdienst weigert dit te erkennen.

Het Hof van Cassatie heeft nu de visie van de belastingdienst verworpen. Zo oordeelt het Hof in een recent arrest dat deze manier van belastingheffing inderdaad het dubbelbelastingverdrag schendt. Belastingplichtigen moeten kunnen genieten van verrekening van het zogenaamde forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (“FBB”). Een belastingkrediet dat u kan verrekenen met de verschuldigde Belgische inkomstenbelasting.

Wat heeft dit nu concreet tot gevolg. Hieronder vindt u een overzicht;

 

  vóór het arrest ná het arrest
bruto dividend 100,00 EUR 100,00 EUR
af/ Franse bronheffing (15%) 15,00 15,00
saldo 85,00 85,00
Af/ Belgische bronheffing (30%) 25,50 25,50
Belastingkrediet (15%) n.v.t. 12,75*
netto dividend 59,50 72,25
belastingdruk 40,50% 27,75%

*berekend als volgt: 85 x 15/100 = 12,75

Het gevolg is dus dat u voor uw Franse dividenden in de toekomst aanspraak kan maken op een belastingkrediet en een groter netto bedrag overhoudt. Voor het verleden kan u via een verzoek trachten om een teruggave te bekomen en dit voor de laatste 5 jaren. Desgewenst, staan wij u hierin graag bij.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET