Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Belgisch UBO register komt eraan 

 

Het bestrijden van fiscale fraude en witwas wordt steeds belangrijker.
In dit kader, en in uitvoering van de vierde witwasrichtlijn, gaat België een UBO (Ultimate Beneficial Owner, of uiteindelijke begunstigde) register introduceren.
Dit register heeft tot doel betrouwbare informatie over de uiteindelijke begunstigden te verwerven en het toezicht op geviseerde rechtspersonen (trusts, juridische constructies,…) te versterken. In het kader van het UBO register zal dan ook een zeer ruime definitie van het begrip "uiteindelijke begunstigde" worden gehanteerd.
Het opzet bestaat erin om altijd en van elke onderworpen entiteit één of meerdere natuurlijke personen als uiteindelijk begunstigde in het register te kunnen aanduiden.
Voor in België gevestigde vennootschappen zal dit relatief eenvoudig zijn, maar voor andere juridische entiteiten (bv trusts) zal de formaliteit complexer zijn en bestaat er momenteel nog grote onzekerheid over het toepassingsgebied.
Belangrijk te noteren is dat het UBO register zich weliswaar binnen de FOD Financiën bevindt maar geen onderdeel uitmaakt van de belastingadministratie.
Het UBO register zou in principe door de belastingdienst dan ook enkel geraadpleegd mogen worden binnen de doeleinden van de wet (voorkomen van witwassen en strijd tegen financiering van terrorisme) en dus niet voor fiscale controleacties.
Momenteel is nog niet duidelijk wie toegang zal hebben tot het register en hoe de toegang zal worden georganiseerd.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET